Ljubiti pomeni dajati. Ljubiti pomeni pisati, ne brati.