top of page
Ljubiti pomeni dajati. Ljubiti pomeni pisati, ne brati.
bottom of page